Cranio sacraal sessie voor je hond

Aanleidingen voor sessie voor hond beschrijven: waarom komen mensen bij je?

Hoe verloopt een sessie?

Een cranio sacraal sessie voor je hond start altijd met het bespreken van de reden van de komst met de eigenaar of begeleider van de hond. Vervolgens wordt, als dat mogelijk is, de hond op de tafel geplaatst en wordt gewacht tot hij/zij is gewend.

Vervolgens ga ik langzaam langs het lichaam om een eerste indruk op te doen van wat ik zo kan waarnemen met mijn gevoel en met mijn handen en ogen.

Het is verschillend wat ik daarna kan doen. Ik kan eerst een massage geven en dan overgaan op de cranio behandeling. Of de hond eerst wat geruststellen en meteen met de cranio behandeling beginnen. Per sessie wisselt dit.

Hoe vaak een sessie herhaald moet worden is ook wisselend per vraag of klacht en per hond. En soms kan er weer een sessie gedaan worden als check up. Het is altijd maatwerk. Ik beantwoord graag je vragen en geef je een passend advies.

Wat kun je zelf doen voor je hond?

Zelf kun je ook veel doen voor je hond. Zoals elke dag de hond heel bewust aaien. Dat is ook al een vorm van massage. En komt ook jullie verbinding ten goede.

Zou je zelf graag cranio sacraal behandelingen willen geven aan je hond? Lees dan meer over de cursus Cranio sacraal behandelen van je eigen hond.

9.0 645 16