Familieopstelling

Een familieopstelling is in zijn eenvoud een krachtige en liefdevolle manier om naar complexe vragen te kijken.

Deze therapeutische methode is ontwikkeld door Bert Hellinger. Het maakt verstoorde verhoudingen binnen de familieverbanden zichtbaar. Dit kan door middel van een fysieke opstelling in de ruimte waarin de spanningsvelden zichtbaar worden.

Ieder mens hoort vanaf de geboorte bij een familie. Daarmee ontstaat binding bij allen die bij deze familie horen. Elk familiesysteem is een lotsgemeenschap die voortdurend op zoek is naar evenwicht. Er komt rust op het moment dat alle zielen een plek krijgen die hen toekomt, en als niemand wordt uitgesloten en iedereen is geëerd. 

Het systeem kent een aantal basis wetten. Binding, ordening en balans in geven en nemen. En wanneer deze in de knel komen te zitten kunnen er klachten te voorschijn komen. Die van allerlei aard kunnen zijn. Angsten, gevoel er niet bij te horen, relatieproblemen, ontbreken van kracht. We noemen dat verstrikkingen.

Het is mogelijk om een opstelling in een groep te laten plaatsvinden of in een individuele sessie. Dit alles met als doel om de verstrikte energie te ontvouwen en los te maken. De hond kan ook een belangrijke rol spelen in een opstelling.

Wil je graag een afspraak maken voor een opstelling, neem dan contact met me op.

7.6 642 16