Familieopstelling

Een familieopstelling is in zijn eenvoud een krachtige en liefdevolle manier om naar complexe vragen te kijken.

Deze therapeutische methode is ontwikkeld door Bert Hellinger. Het maakt verstoorde verhoudingen binnen de familieverbanden zichtbaar. Dit kan door middel van een fysieke opstelling in de ruimte waarin de spanningsvelden zichtbaar en voelbaar worden. 


Ieder mens hoort vanaf de geboorte bij een familie. Daarmee ontstaat binding bij allen die bij deze familie horen. Elk familiesysteem is een lotsgemeenschap die voortdurend op zoek is naar evenwicht. Er komt rust op het moment dat alle zielen een plek krijgen die hen toekomt, en als niemand wordt uitgesloten en iedereen is geëerd. De liefde kan weer stromen.

 

Het systeem kent een aantal basis wetten.
Binding - binnen het systeem
Ordening - neem je de juiste plek in
Balans in geven en nemen - ouders geven en kinderen nemen
En wanneer deze in de knel komen te zitten kunnen er klachten te voorschijn komen. Die van allerlei aard kunnen zijn. Angsten, gevoel er niet bij te horen, relatieproblemen, ontbreken van kracht. We noemen dat verstrikkingen. Dat stagneert de liefdesstroom.

Het is niet nodig om een opstelling met je familie leden te doen. Dat wordt wel eens gedacht. Een opstelling doe je zelf voor jezelf. Wanneer jij een verstrikking in jou systeem kan oplossen is dat merkbaar in het hele systeem.
Ook kan een opstelling gedaan worden in een organisatie of bij een ziekte, wanneer je zoekt welk werk bij je past.
 

Het is mogelijk om een opstelling in een groep te laten plaatsvinden of in een individuele sessie. Dit alles met als
doel om de verstrikte energie te ontvouwen en los te maken. 
Mijn honden zijn mijn co-begeleiders, ze zijn aanwezig bij een opstelling en spiegelen prachtig. De hond kan ook een belangrijke rol spelen in een opstelling.
Op geheel eigen wijze leveren ze hun bijdrage.

Wil je graag een afspraak maken voor een opstelling, neem dan contact met me op.